ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640122
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  640122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรายแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaikaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านคลองน้อยพัฒนา
ตำบล :
  ท่าขนอน
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  bantraykaew@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว


นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน