ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากโตน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640123
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  640123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากโตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านควน
ตำบล :
  ท่าขนอน
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077960650
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  banpakton@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าขนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:45:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากโตน


นางสมนึก อินทรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากโตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน