ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโกศาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640126
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  640126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโกศาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadkosawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกะเปา
ตำบล :
  กะเปา
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  kosa84180@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11:55:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโกศาวาส


นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน