ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทราวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640127
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  640127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอินทราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadintrawad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านย่านมะปราง
ตำบล :
  กะเปา
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  0898732393
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2462
อีเมล์ :
  nutchanat.b@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 19:27:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอินทราวาส


นายวชิระ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน