ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640128
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  640128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโตนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantonyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโตนยาง
ตำบล :
  ท่าขนอน
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077380289
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  bantonyang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:13:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโตนยาง


นางปาณิศา ร่วมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน