ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขนอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640129
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  640129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าขนอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakanon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าขนอน
ตำบล :
  ท่าขนอน
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077391122
โทรสาร :
  077391122
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2456
อีเมล์ :
  ิbantakanonsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าขนอน


นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขนอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน