ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640130
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  640130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthakrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านมะเลาะ
ตำบล :
  ย่านยาว
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077931078
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/06/2516
อีเมล์ :
  banthakrai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ย่านยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไคร


นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน