ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640136
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  640136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชี่ยวหมวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchieomuang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเชี่ยวไทร
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077-481097
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 22:17:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง


นางนริศดา ยศเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน