ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640137
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  640137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสุวรรณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONSUWAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโรงกระเบื้อง
ตำบล :
  ท่ากระดาน
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077294947
โทรสาร :
  077294947
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  donsuwanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากระดาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 11:45:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ


นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน