ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำหัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640143
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  640143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้ำหัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnumhuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมาดปัด
ตำบล :
  น้ำหัก
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  0631909199
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กรกฎาคม 2462
อีเมล์ :
  watnumhuk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 07:34:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้ำหัก


นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำหัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน