ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิลาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640144
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  640144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิลาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnilaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกาซีเหนือ
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077481105
โทรสาร :
  077481105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 สิงหาคม 2462
อีเมล์ :
  nilaram_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:32:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนิลาราม


นายศุภผล กุศลชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน