ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640145
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  640145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantonmapraw (Friendship91st)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านต้นมะพร้าว
ตำบล :
  ถ้ำสิงขร
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077318636
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  thipatnicha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:07:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91


นายสงัด ออมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน