ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640146
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  640146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อน้ำผุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBORNUMPUD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ่อน้ำผุด
ตำบล :
  ถ้ำสิงขร
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077954270
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  banbornumpud@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำสิงขร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด


นางจารุณี เทียนไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน