ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำราด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640147
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  640147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำราด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannumrad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านน้ำราด
ตำบล :
  บ้านทำเนียบ
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077380158
โทรสาร :
  077380158
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2529
อีเมล์ :
  benchawan857@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทำเนียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08:49:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำราด


นายสมหมาย ชูอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำราด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน