ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางขนุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640148
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  640148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางขนุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangkhanun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบางขนุน
ตำบล :
  บ้านทำเนียบ
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077380165
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  bangkhanun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทำเนียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางขนุน


นางเกศราพร ยอดสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2