ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเลาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640149
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  640149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะเลาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaloh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านมะเลาะ
ตำบล :
  ย่านยาว
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077931067
โทรสาร :
  077931067
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  malohschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะเลาะ


นายประวิทย์ คชไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเลาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน