ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640150
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  640150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาราชบ้านแสงอรุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maharatbansangarun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแสงอรุณ
ตำบล :
  บ้านทำเนียบ
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077380160
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  Sangarun.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทำเนียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23:57:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ


นายอติชาต สันติจิตโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน