ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640151
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  640151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำสิงขร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattamsingkhorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านถ้ำสิงขร
ตำบล :
  ถ้ำสิงขร
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077-380245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2451
อีเมล์ :
  sudawan009@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำสิงขร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร


นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน