ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640182
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  640182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนางเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungnangpoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งนางเภา
ตำบล :
  โมถ่าย
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077380141
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โมถ่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:23:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา


นางเกศราพร ยอดสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน