ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640184
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  640184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยตาหมิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaytaming
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยตาหมิง
ตำบล :
  ปากหมาก
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077923604
โทรสาร :
  077923604
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2531
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง


นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน