ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุยายชี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640185
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  640185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรุยายชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpruyaichi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพรุยายชี
ตำบล :
  ปากหมาก
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077923119
โทรสาร :
  077923119
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  pycschool2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปากหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:50:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรุยายชี


นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน