ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิโรจนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640186
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  640186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวิโรจนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwirotjanaram school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากหมาก
ตำบล :
  ปากหมาก
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077380142
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2467
อีเมล์ :
  watvirodschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวิโรจนาราม


นายสมชาย สูนกามรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิโรจนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน