ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640187
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  640187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Sutthawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  โมถ่าย
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077454003
โทรสาร :
  077454003
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2462
อีเมล์ :
  gotomorrow@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 19:00:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุทธาวาส


นางวรรณา สุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน