ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640188
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  640188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongmaidang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองไม้แดง
ตำบล :
  ปากหมาก
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077380240
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2542
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:40:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง


นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน