ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640189
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  640189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลุ่มชุมแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlumchumsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังหลุมภี
ตำบล :
  ป่าเว
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  0626851514
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าเว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 20:34:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง


นายนิวัฒน์ รักษ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน