ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640190
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  640190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamsak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสามสัก
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077435506
โทรสาร :
  077435506
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  bansamsak@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:20:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามสัก


นายวัชรพงษ์ ศรีทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน