ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640191
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  640191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuypai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยไผ่
ตำบล :
  ป่าเว
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077274314
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  muadsuk2519_@hotmaill.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าเว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08:20:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่


นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน