ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพนมแบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640192
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  640192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาพนมแบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhaopanombaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาพนมแบก
ตำบล :
  ป่าเว
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077380146
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9ตุลาคม2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ป่าเว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:34:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก


นายศุภฤกษ์ สีจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมแบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน