ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเดิมเจ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640193
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  640193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเดิมเจ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDERMCHAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเดิมเจ้า
ตำบล :
  ป่าเว
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าเว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเดิมเจ้า


นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดิมเจ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน