ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640194
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  640194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระบรมธาตุไชยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpraborummthatchaiya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431444
โทรสาร :
  077431444
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:13:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา


นางสุภาพร วันนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน