ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640197
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  640197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadjay(sutthaburarat)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปากท่อ
ตำบล :
  เลม็ด
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431540
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  watjay077431540@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:16:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)


นายสันติศักดิ์ ปิตตาระโพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน