ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชยาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640198
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  640198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชยาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchayaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดไชยา
ตำบล :
  ตลาดไชยา
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431122
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  watchayaram@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตลาดไชยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 04:59:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชยาราม


นายประทิน รักษาคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชยาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน