ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธารน้ำไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640199
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  640199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธารน้ำไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wudtannumlai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปากด่าน
ตำบล :
  เลม็ด
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431540
โทรสาร :
  077431541
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  wudtannumlai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธารน้ำไหล


นายไชยยุทธ คงอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธารน้ำไหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน