ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640200
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  640200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Rattanaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดแก้ว
ตำบล :
  เลม็ด
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431537
โทรสาร :
  077431537
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)


นางภัทรภร พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน