ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสารภีอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640201
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  640201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สารภีอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sarapheeuthid School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าโพธิ์
ตำบล :
  ตลาดไชยา
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431130
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตลาดไชยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสารภีอุทิศ


นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน