ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกรบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640202
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  640202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกรบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakrob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านตะกรบ
ตำบล :
  ตะกรบ
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  0 7738 0143
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกรบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:25:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกรบ


นางสาวปิยมาส เต้งชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน