ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640203
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  640203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาแค
ตำบล :
  ทุ่ง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077228954
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  bannaca@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10:37:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแค


นางดวงกมล มากชูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน