ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640204
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  640204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองมน
ตำบล :
  ทุ่ง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431301
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  bannongmon_2011_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:54:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมน


นายชาตรี ปี้บ้านท่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน