ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยพุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640205
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  640205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยพุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayphun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยพุน
ตำบล :
  ตะกรบ
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077274315
โทรสาร :
  077274345
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 11:35:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยพุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน