ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไตรรัตนากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640207
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  640207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไตรรัตนากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattrirattanakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดตะเคียน
ตำบล :
  ทุ่ง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 มกราคม 2484
อีเมล์ :
  wattrirattanakorn_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไตรรัตนากร


นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน