ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640208
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  640208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวิชิตธาราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watvichittararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ่อคา
ตำบล :
  ตะกรบ
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077380351
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2461
อีเมล์ :
  watvichit_2555@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตะกรบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม


นายบรรณจง พงประยูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิชิตธาราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน