ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640209
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  640209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหนือน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannernam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเหนือน้ำ
ตำบล :
  พุมเรียง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  0980754290
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 /11 /2545
อีเมล์ :
  warubon81@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเหนือน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ


นางสาววรุบล ทองปิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน