ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุมเรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640211
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  640211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพุมเรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphumreing School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านล่าง
ตำบล :
  พุมเรียง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431995
โทรสาร :
  077454769
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  wpr_01@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพุมเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:56:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพุมเรียง


นายสังเวียน สมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุมเรียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน