ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640212
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  640212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpotaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนอกค่าย
ตำบล :
  พุมเรียง
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077454774
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 / 12 / 0545
อีเมล์ :
  watphotaram@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพุมเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 22:11:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)


นางสาววิภาทิพย์ คงด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน