ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640213
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  640213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะนกเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankohnokpao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านเกาะนกเภา
ตำบล :
  ดอนสัก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84220
โทรศัพท์ :
  0887516833
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/02/2514
อีเมล์ :
  bankohnokpao8401@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอนสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:10:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา


นางสาวอารี มลไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน