ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640216
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  640216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากดอนสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKDONSAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปากดอนสัก
ตำบล :
  ดอนสัก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84220
โทรศัพท์ :
  077-300082
โทรสาร :
  077300082
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/03/2501
อีเมล์ :
  banpakdonsak841@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15:22:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากดอนสัก


นายชัชชัย ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน