ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640217
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  640217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhaosuwanpradit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนสัก
ตำบล :
  ดอนสัก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84220
โทรศัพท์ :
  077-371412
โทรสาร :
  077371412
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  watkhaosuwan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองดอนสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 11:51:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


นายอนันต์ ปานสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน