ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640219
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  640219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonvatvisuttichalaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางน้ำจืด
ตำบล :
  ดอนสัก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84220
โทรศัพท์ :
  077-372846
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒
อีเมล์ :
  84010090@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองดอนสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม


นายทศพร ประยูรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน