ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองคราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640221
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  640221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองคราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongkram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองคราม
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077-482080
โทรสาร :
  077482080
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2522
อีเมล์ :
  onh13@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากแพรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:23:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองคราม


นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน