ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640222
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  640222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินแดงสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandindangsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านดินแดง
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077-259422
โทรสาร :
  077-259422
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 / 05/2515
อีเมล์ :
  Bandindangsamakkee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากแพรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:33:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี


นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน